Pomoc Psychologa
mgr Marianna Olechowska

Oferta

Udzielam konsultacji psychologicznych i pomocy psychologicznej w zakresie:

  •   pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych i traumatycznych
  •   kryzys  w związku, rozstanie – terapia par
  •   pomoc w zaburzeniach emocjonalnych 
  •   stany depresyjne i lękowe
  •   poczucie osamotnienia, pustki, bezradności, zagubienia
  •   niskie poczucie wartości
  •   problemy wychowawcze i rodzinne
  •   zaburzenia zachowania młodzieży: trudności szkolne, fobie, agresja  
  •   niepełnosprawność w rodzinie.


Prowadzone przeze mnie spotkania odbywają się z zachowaniem pełnej dyskrecji, wszelkie informacje dotyczące osoby korzystającej z porad, objęte są tajemnicą zawodową zgodnie z  Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa.

 

Telefon: 694 656 889
E-mail:
molechowska@pomoc-psychologa.com

 
copyright © 2018 pomoc-psychologa.com. All rights reserved.